آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. این فروشگاه بدلیل عدم فعالیت واگذار می گردد. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

خلاصه کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، نویسنده: تیم دیلینی ترجمه بهرنگ صدیقی ، وحید طلوعی نشر نی، چاپ دوم، 1388

خلاصه کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی، نویسنده: تیم دیلینی ترجمه بهرنگ صدیقی ، وحید طلوعی نشر نی، چاپ دوم، 1388 این کتاب دارای 14 فصل و 458 صفحه می باشد که در 160 صفحه خلاصه گردیده است. این کتاب یکی از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی می باشد. این کتاب به هریک یک از نظریه پردازان به صورت زیر پرداخته است: 1. زندگینامه، 2، تأثیرپذیری فکری، 3، مفاهیم و آثار و 4، تأثیرگذاری فکری. نوع فایل: PDF   فصول و نظریه پردازان در این کتاب عبارتند از: 1، پیشینه اجتماعی، سیاسی و فلسفی تفکرات جامعه شن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,200 تومان

پرسشنامه تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی

پرسشنامه تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی این پرسشنامه دارای 6 سوال زمینه، چندین قسمت و هر قسمت از چندین سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD . تعداد صفحات: 10. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

پرسشنامه نوع آوری در کشت

پرسشنامه نوع آوری در کشت این پرسشنامه دارای 45 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

پرسشنامه یادگیری رفتار دینی

پرسشنامه یادگیری رفتار دینی این پرسشنامه دارای 65 سوال بصورت طیف لیکرت  می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه عوامل خانوادگي موثر در ايجاد و تقويت انگيزش پيشرفت دانش آموزان

پرسشنامه عوامل خانوادگي موثر در ايجاد و تقويت انگيزش پيشرفت دانش آموزان این پرسشنامه دارای 33 سوال بصورت طیف لیکرت و 11 سوال زمینه ای می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

تحقیق فلسفه پول زیمل

تحقیق فلسفه پول زیمل این تحقیق دارای 8 صفحه می باشد. نوع فایل: word. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

پرسشنامه بحرات هویت

پرسشنامه بحرات هویت این پرسشنامه دارای چند سوال زمینه ای و 82 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

پرسشنامه تأثير رفاه خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان

پرسشنامه تأثير رفاه خانواده بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان این پرسشنامه دارای 29 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تأثير مشاركت اجتماعي زنان بر رفاه خانواده‏ ها

پرسشنامه تأثير مشاركت اجتماعي زنان بر رفاه خانواده‏ ها این پرسشنامه دارای 37 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پرسشنامه فرهنگ نظام اداري ـ مديريتي ايران

پرسشنامه فرهنگ نظام اداري ـ مديريتي ايران  این پرسشنامه دارای 72 سوال سه گزینه ای لیکرت می باشد. نوع فایل: word.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان
تعداد صفحه(50):