آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

پرسشنامه ازدواج بین فرهنگی

پرسشنامه ازدواج بین فرهنگی این پرسشنامه دارای 29 سوال و هر سوال دارای چندین ریز سوال و داری قسمتهای مختلف بصورت سوالات باز و طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD. تعداد  صفحات: 8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلوک اجتماعی در مدرسه این پرسشنامه دارای 42 سوال از چندین بخش مختلف تشکیل شده است. تعداد صفحات: 7 . نوع فایل: pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

تحقیق پژوهشی ابعاد مختلف دينداری و سلامت عمومی (WORD.)

تحقیق پژوهشی ابعاد مختلف دينداری و سلامت عمومی (WORD.) این تحقیق دارای 22 صفحه می باشد. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

پرسشنامه نگرش روستاییان به نابرابری و توسعه در روستا

پرسشنامه نگرش روستاییان به نابرابری و توسعه در روستا این پرسشنامه دارای 53 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: word. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر خود اثر بخشي طرح مسائل بهداشت جنسي جوانان

پرسشنامه عوامل موثر بر خود اثر بخشي طرح مسائل بهداشت جنسي  جوانان این پرسشنامه دارای 5 صفحه و بصورت طیف لیکرت تنظیم شده است. نوع فایل: PDF. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

تحقیق پژوهشی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن

تحقیق پژوهشی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن این پژوهش دارای 34 صفحه می باشد. منبع دقیق داخل متن و انتهای صفحه. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,700 تومان

پرسشنامه گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي

پرسشنامه گرايش روستاييان به مشاركت اجتماعي این پرسشنامه داری 62 سوال بصورت طیف لیکرت و چند سوال باز تنظیم شده است. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان

پرسشنامه عوامل مشاركت روستاييان درطرحهاي عمران روستايي

پرسشنامه عوامل مشاركت روستاييان درطرحهاي عمران روستايي این پرسشنامه دارای 6 صفحه بصورت طیف لیکرت تنظیم شده است. نوع فایل: WORD. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پرسشنامه مشارکت سیاسی

پرسشنامه مشارکت سیاسی این پرسشنامه دارای 47 سوال بصورت طیف لیکرت می باشد. نوع فایل: WORD ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پرسشنامه آموزشهای جنسی در مدارس

پرسشنامه آموزشهای جنسی در مدارس این پرسشنامه از 4 قسمت مجزا 1. (فرم مصاحبه با نمونه‌ها‌ در بهزيستی)، 2 .(فرم پرسشنامه دانش‌آموزان مدارس راهنمايي)، (فرم پرسشنامه دانش‌آموزان مدارس دبيرستان) و (فرم پرسشنامه مشاوران و مربيان مدارس راهنمايي/ دبيرستان) تشکیل شده است و دارای 20 صفحه می باشد. نوع فایل: WORD.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,200 تومان
تعداد صفحه(51):