آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

پایان نامه مشاركت اجتماعي مردم و بررسي نقش آن در رفاه اجتماعي (بررسی مقایسه ای)

پایان نامه مشاركت اجتماعي مردم و بررسي نقش آن در رفاه اجتماعي (بررسی مقایسه ای)

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه کمی و کیفی انجام شده است. دارای 110 صفحه در فرمت  PDF.

در سطح جهان نظام هاي حكومتي گرايش خاصي بسوي دموكراسي نشان مـي دهنـد. زيـرا در
جهان امروز با توجه به پيـشرفتهاي علمـي_صـنعتي ، گـسترش ارتباطـات و افـزايش آگـاهي
مردم،لازمه حكومت بر مردم سهيم نمودن آنها در حكومت و توجه بـه خواسـته هـا ونيازهـاي
آنها مي باشد.
در واقع در حكومتهاي دموكراتيك مردم در تعيين سرنوشت خود سـهيم مـي باشـند و در اداره
جامعه مشاركت دارند. مي توان گفت مشاركت ضمان بقاي حكومتهـاي دموكراتيـك ومردمـي
مي باشد. زيرا هنگاميكه مردم درامر حكومت وساير امور جامعه سهيم باشند، قاعدتا حكومـت
را بيگانه تصور نمي كنند و وظايف شهروندي را بهتر انجام مي دهند. در ادبيات جديد توسـعه
نيز بحث مشاركت جايگاه مهمي يافته است. تا دهـه 1970 بيـشتر، نظريـا ت اقتـصاددانان در
زمينه رشد اقتصادي مطرح بود. آنها بيشتر روي افزايش توليد ناخاتص ملي تاكيـد داشـتند. امـا
در دهه هاي بعدضرورت توجه به ساير جنبه هاي اجتماعي- فرهنگي نيز مطرح شد.همين امـر
مستلزم حضور ساير حوزه هاي علوم اجتماعي چون جامعه شناسي، سياست، مردم شناسي و...
در مباحث توسـعه گرديـد. بـر همـين اسـاس ديـدگاهها ونظـرات مختلفـي در زمينـه توسـعه
وچگونگي رسيدن به توسعه وپيشرفت مطرح گرديد. يكي از رويكردهاي جديد به توسعه كـه
با پذيرش عمومي مواجه شده، رويكردي است كه بحث مـشاركت در توسـعه را مطـرح مـي
سازد وبا نام توسعه مشاركتي شناخته مي شود.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
MOSHAREKAT-V-REFAH_422940_8882.zip619.2k