آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

پایان نامه بررسي جنبه هاي اجتماعي ـ فرهنگي و جمعيتي ناباروري: مطالعه موردي درتهران

پایان نامه بررسي جنبه هاي اجتماعي ـ فرهنگي و جمعيتي ناباروري: مطالعه موردي درتهران

این پایان نامه در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و با روش کمی و کیفی به انجام رسیده است. 130 صفحه در فرمت PDF.

بطور متوسط حدود ۱۵- ۱۰درصد از زوجين در ايران نابارور هستند. بـه علـت اهميـت فرزنـدآوري در
فرهنگ و مذهب ايران زنان نابارور با مشكلات زيادي روبرو هـستند. هـدف از مطالعـه حاضـر بررسـي
جنبه هاي اجتماعي ـ فرهنگي ناباروري است. در اين مطالعه از دو روش کمـي و کيفـي بهـره گرفتـه
شده است. در قسمت کمي به تحليل ثانويه داده هاي طرح جنبه هاي رواني ـ اجتمـاعي نابـاروري در
ايران پرداخته شده است. بدين منظور ابتدا با تحليل ثانويه از داده هاي كمـي تـصويري از ويژگيهـاي
جمعيتي و اجتماعي استفاده کنندگان از روشهاي مدرن وسنتي در درمان ناباروري ارائه نموديم. نتايج
تحل
يل آماري نشان داد که تفاوت معني داري در سطح درآمد، تحـصيلات و طـول مـدت نابـاروري در
ميان دو گروه استفاده کننده از روشهاي درمان سنتي و مدرن با کساني کـه صـرفاً از روشـهاي مـدرن
استفاده مي کنند، وجود دارد. استفاده کنندگان از روشهاي سنتي از سطح درآمد و تحصيلات پـايينتر
و مدت نابارووري بيشتري در مقايسه با گروه مقابل برخوردارند.
به دليل اشکالات و نواقص داده هاي کمي و همچنين به منظور بررسي عميقتر جنبه هاي اجتمـاعي ـ
فرهنگي ناباروري، تحقيقي كيفي در تهران انجام شـد. داده هـاي مـورد نيـاز بـراي مطالعـه کيفـي بـا
بكارگيري مصاحبه عميق با ۳۰ زن نابارور در تهران جمع آوري گرديده است.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
payannameh-razeghi_423856_2553.zip813.9k