آرمان جامعه شناسی

ارائه کتاب, مقاله, پرسشنامه, پروپوزال, پایان نامه,انجام سفارشهای تایپ, ترجمه و,,,

اطلاعیه فروشگاه

با سلام. جهت هرگونه سوال و پیشنهاد با ایمیل زیر در تماس باشد. با تشکر. socioarman@gmail.com

پایان نامه مشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي

پایان نامه مشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي

این پایان نامه در دانشگاه تهران و در مقطع ارشدو به روش کمی انجام گرفته است. 183 صفحه.  نوع فایل : PDF. به همراه پرسشنامه (WORD).    

لزوم مشاركت واقعي مردم،چه دربرنامه هاي عمراني وچه درتوسعه ملـي ونوسـازي جامعـه هميشـه
مورد بحث جامعه شناسان بوده است،دراين معنا،مشاركت واقعي مردم درجريان برنامه ريـزي مفهـوم
برنامه ريزي كشوررادچاردگرگوني مي كند،بطوريكـه برنامـه ريـزي عمرانـي ازديـدگاه صـرفاًفيزيكي
ويارشد اقتصادي به تنهائي مطرح نيست،بلكه تغييردرساخت قدرت سياسي وازديدگاه علمي،پيشرفت
فن آوري وعقلاني كردن نحوه زندگي ومشاركت مردم اهميت اساسي دارد.(توسلي،1382: 65 )
از آنجا كه استفاده بهينه از ظرفيتهاي انسـاني در فرآينـد توسـعه كشـور،به توسـعه مشـاركت تعبيـر
ميشود، استدلال چنين است كه به موازات افزايش مشاركت مردم، درجه توسعه نيز افزايش مـييابـد
و در واقع دموكراسي با مشاركت مردم آغاز ميشود (برنامه راهبردي،1379: 44) چنانچه در اصل 56
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است «خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خـويش حـاكم
ساخته است، هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سـلب كنـد يـا در خـدمت منـافع فـرد يـا
گروهي خاص قرار دهد». بر اين اساس در جاي جاي ايـن قـانون بـا درج تعـابيري چـون: «سـپردن
سرنوشت مردم به دست خودشان» ، «موفقيت در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع
در روند تحول جامعه است»، «دولت موظف به تهيه امكانات بـراي مشـاركت عامـه مـردم در تعيـين
سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش است»، «امور كشور به اتكاي آراي عمـومي
اداره ميشود»، «شوراها اركان تصميم گيري و اداره امور كشوراند» به چشم ميخورد كه گوياي توجه
به نقش مردم و مشاركت آنان در اداره جامعـه اسـت. بـااين وصـف ابعـاد دموكراسـي يعنـي ژرفـاي
مشاركت كه متضمن مشاركت آگاهانه مردم درنهادهاي مردمي اسـت؛پهناو گسـتردگي


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 13,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
MOSHAREKAT-V-OMRAN_449152_4509.zip1.7 MB